USB WIFI 802.11N RÂU DÀI

120,000 80,000

Sử dụng cổng USB trên máy tính, cài đặt để bắt ké wifi hàng xóm ^^