FAN TẢN NHIỆT CPU SK 1155

40,000 20,000

Fan cpu dùng cho các socket 1150, 1151, 1155