MÁY TÍNH LẮP SẴN

DÀN CORE I3 3240 CASE NEW 4 FAN

3,700,000
Sale 8%

MÁY TÍNH LẮP SẴN

H61 CORE I3 3220 PUGB MOBI

2,500,000 2,300,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

DÀN H81 G3250 MAXSETTING LMHT

2,350,000
Sale 20%

MÁY TÍNH LẮP SẴN

LMHT-G41 core2dual E8400

1,500,000 1,200,000