LINH KIỆN MÁY TÍNH

NGUỒN ARROW 500W

50,000

LINH KIỆN MÁY TÍNH

CPU CORE I5 2500

1,250,000

PHỤ KIỆN LÀM ĐẸP

CAMERA YOOSEE 2 RÂU

450,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-B85GAMINGI54570

9,600,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-H61USB3VG2020

2,600,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-H61DS2G2020

3,300,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-H61USB3VI33240

5,850,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-H81I34150GTX750

7,300,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-H61DS2G2030

3,000,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-HPZ400

4,700,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-G31E5200

900,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-H81G1840

2,300,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-FOXCONNG31

1,100,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-H61G2030GT730

2,900,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-H81H3-M4G3250

3,400,000

MÁY TÍNH LẮP SẴN

ĐH-H61I53471S

5,300,000