HÀNG CŨ :   

Tên Hàng  Giá Thu
GTX 1050Ti 4GB 2 Fan 1600k – 1700k
GTX 1050Ti 4GB 1 Fan 1500k – 1600k
GTX 1060 3GB 2 Fan; 1550K
GTX 1060 3GB 3 Fan  1650K
GTX 1060 6GB 2 Fan  2250k
GTX 1070 8GB 2 Fan 3.450k – 3.800k
GTX 750ti 2GB 550k – 650k tùy hình thức và thương hiệu
RX560 4GB 1 Fan 350k – 400k ; nếu là Gigabyte +50
RX460 4g 1fan/2fan 300k/350k  ; nếu là Gigabyte +50
RX470/RX470/RX480/RX580 350k-650k
CPU 1151 – máy bàn
G4400 1.200.000
G4560 1.300.000
G4600 1.400.000
I3 6100/ i3 7100 / i3 8100 1900k/ 2000k/ 2200k
i5 6400 / i5 7400/i5 6500/i5 7500 Ngưng thu
i7 6700 / i7 7700 Ngưng thu
CPU 1150 – máy bàn
G3220 / G3240 / G3250 / G3260 450k/ 450k /500K /550k
G3420 / G3440 / G3450 / G3460 550k/600k/650k /650k
i3 4130 / i3 4150 / i3 4160 1150k/1250k/1350k
i5 4xxx 1700k- 1900k
i7 socket 1155-1150 Ngưng thu
CPU 1155 – máy bàn
G20xx / G21xx 100k-150k
i3 31xx 550k-650k
i3 21xx 450k-550k
i5 2xxx 700k
i5 3xxx 850k

 

Ram  Giá thu
Ram D2 2GB nhiều hiệu 20k
Ram D3 2GB 40k
Ram D3 4GB nhiều hiệu 200k-250k
Ram D3 8GB 450-650k tùy thương hiệu
Ram D4 4GB/2400 400-450k tùy thương hiệu
Ram D4 8GB/2400 700-750k tùy thương hiệu
Mainboard  Giá thu
Main H61 Gigabyte 500k – ver trên 4.0/ 450k – ver nhỏ hơn 4.0
Main H61 Asus 450k
Main B75 Gigabyte / Asus 550k – 2 khe ram/ 650k – 4 khe ram
Main H81 cũ Gigabyte / Asus 200k/150k
Main H110 Gigabyte DS2 (k chắn -20k) 400k
Main H110 Asus (k chắn -20k) 350k
Main H110 MSI Pro VH (k chắn -20k) Tạm ngưng thu
Main H110 MSI Gaming ( k chắn -20k) Tạm ngưng thu
Main H110 Asrock ( k chắn -20k) Tạm ngưng thu
Main B150 Asrock (k chắn -20k) Tạm ngưng thu
Main B150 MSI (k chắn -20k) Tạm ngưng thu

 

LCD   Giá thu
LCD 19″ LED 400k ; không led -50k ; hàng mỏng
LCD 20″ LED 450k; không led -50k ; hàng mỏng
LCD 22″ LED 550k; không led -100k ; IPS +50k ; hàng mỏng
LCD 23″ LED 700k; không led -100k ; IPS +50k ; hàng mỏng
LCD 24″ LED 800k-900k; không led -100k ; IPS +50k ; hàng mỏng
LCD 24″ Cong 1150k-1250k
LCD 27″ LED 1500k; không led -100k ; IPS +100k ; hàng mỏng
LCD 27″ LED + IPS + k viền (AOC, Phillip) 1750k
Bộ nguồn PC :  Giá thu
Acbel 350W / 400W / 450W 50k/100k/120k
Acbel Plus 470W / 510W 150k/200k
Jetek G320 / G400 30k/40k
Huntkey 300W / 350W / 400W 30k/40k/50k
Cooler Master 350W / 400W / 460W 50k/80k/120k
Corsair 450W 150k
Thermaltake 400W / 450W / 500W 40k/80k/160k
Nguồn thường F8-f12 15k